Fungerande tvåspråkighet ska vara utgångspunkten inom vården

04.02.2021 kl. 15:32
I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och svenska.

I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och svenska.

– Jag hoppas det här är ett beslut som kan rättas till. En fungerande tvåspråkighet ska vara en självklarhet inom vården och det är extra viktigt just nu då sjukvårdsdistrikten jobbar med att bygga upp de nya välfärdsområdena, säger Bergqvist. 

Till ÅUCS specialupptagningsområde hör inte bara Egentliga Finland, utan också Österbotten och Åland. Det här innebär att man vid ÅUCS betjänar ca 150 000 svenskspråkiga.

– För att vi ska kunna tala om en god och jämlik vård måste språket tas i beaktande från första början. Hela vårdkedjan ska fungera också på svenska, det gäller från det första telefonsamtalet till det sista kontrollbesöket, säger Bergqvist. 

Sandra Bergqvist