Om mig.


Jag har alltid tyckt om att vara med och påverka. Att kunna få förbättra, att rätta till felaktigheter och att skapa nya möjligheter.

Jag tror att de flesta av oss vill fatta egna beslut och forma sin egen vardag. Vi vill kunna påverka det som finns runt omkring oss och den service och de tjänster vi behöver och har rätt till. Jag tror på individens rätt och förmåga att göra självständiga val. Om det av någon orsak inte går, eller något plötsligt händer, måste vi ha ett skyddsnät som fångar upp, hjälper och får oss på fötterna igen.

Under de senaste 15 åren har jag varit politiskt aktiv. Både på lokalt plan, regionalt plan och nu också på nationellt plan. Jag har på olika sätt varit aktiv inom den kommunala sektorn, representerat Åboland och Egentliga Finland i olika sammanhang och engagerat mig i samhällspolitiska frågor. Som född och uppvuxen i Åboland inser jag vikten av starka samarbeten mellan kommunerna i regionen och att olika områden kräver egna lösningar.

Jag tror på ett målmedvetet arbete, starka samarbeten och lokal närvaro. Det är så jag vill jobba för ett bättre samhälle.


 

C U R R I C U L U M   V I T A E

 

Namn:

Sandra Ida Christina Bergqvist

Född:

14 april 1980

Hemort:

Nagu

Bor:

Nagu

Familj:

Sambo, tre barn och tre bonusbarn

Telefon:

040-5341108

E-post:

sandra.bergqvist@sfp.fi

 


UTBILDNING

2016 - 2017

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

2012

Att bereda ärenden och fatta beslut. Finlands kommunförbunds webbkurs.

2007 - 2008

Tvärfackligt ledarskap – att leda sig själv och andra. En kurs i ledarskap.

2005

Politices magister, Åbo Akademi, Offentlig förvaltning

2003

NORDPLUS stipendium, studier vid Universitetet i Oslo

2000

Student, Pargas svenska gymnasium

1996 - 1997

Vårdlinjen,Västra Nylands Folkhögskola, Grundkurs för familjedagvårdare, fortbildningskurs för anstaltsbiträde inom åldringsvården.

 


ARBETSERFARENHET

2018 -

Lantbruksföretagare, driver hemgården tillsammans med mina syskon

2013 -

Finlands kommunförbund, sakkunnig, teamledare för svenska teamet

2011 - 2013

Åbo Akademi, Arbetsforum, projektkoordinator.

2008 - 2011

Undervisnings- och kulturministeriet, ungdomsenheten, generalsekreterare och överinspektör

2008

Svenska Finlands folkting, informatör

2005 - 2008

Svensk Ungdom, Politisk sekreterare för Svensk Ungdom i Åboland

2002 - 2005

Nagu Andelsbank, bankfunktionär, deltid

                                   


FÖRTROENDEUPPDRAG

2018 -

Stiftelsen för Åbo Akademi, medlem i delegationen

2017 -

Svenska Folkpartiet, vice ordförande

2016 -

Svenska Folkpartiet, partistyrelsemedlem

2016 -

Svenska Finlands Folkting, sakkunnig i förvaltningsutskottet

2015 -

Svenska Folkpartiet, medlem i finansutskottet

2013 - 2018

Svenska Kulturfonden, styrelsemedlem

2013 -

Svenska Folkpartiet, organisationsutskottet, ordförande

2013

Fullmäktigeordförande i Pargas

2012 - 2013

Kretsordförande för Svenska Folkpartiet i Egentliga Finland

2012 - 2015

Medlem i Svenska Finlands folktings förvaltningsutskott

2009 - 2015

Medlem i Svenska Folkpartiets skärgårdskommitte´

2009 - 2013

Stadsfullmäktigeledamot i Pargas

2009 - 2012

Stadsstyrelseordförande i Pargas

2009 – 2010 

Undervisnings- och kulturministeriets myndighetsrepresentant i Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK

2007 - 2008

Vice president för Nordiska Centerungdomens förbund

2007 - 2011

Styrelsemedlem i Svenska Folkpartiet i Finlands partistyrelse

2007- 2008

Medlem i kyrkofullmäktige i Nagu

2012 - 2013

Ordförande för Svenska folkpartiet i Nagu

2006 - 2008

 

2005 – 2008

Ordinarie i Byggnads- och miljönämnden i Nagu kommun

2005 - 2008

Ersättare i kommunfullmäktige i Nagu