Bergqvist efterlyser fler nationella åtgärder för att rädda skärgårdshavet

21.05.2022

Svenska folkpartiets riksdagsledamot och viceordförande Sandra Bergqvist efterlyste på SFP:s partidag nya tankesätt för att bemöta de förändringar vi står inför.

- Då världen förändrats ligger det nu alltmer fokus på moral och etik i vårt beteende och vår konsumtion. Vi behöver bli bättre på att skapa ekonomiska incitament för grönare alternativ. Både på kort och lång sikt. Det är så vi uppmuntrar till innovationer, nytänk och förändrade handlingsmönster, säger Bergqvist.

Bergqvist lyfte i sitt tal upp Skärgårdshavets svaga tillstånd som ett konkret exempel där nya sätt att agera behövs för att rädda det som håller på att förstöras. Skärgårdshavet är Finlands enda återstående hot spot område på listan som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller.

- Regeringen har välkommet nog gjort vissa insatser, men vi behöver mer. Vill vi att våra barn ska kunna simma i havet krävs åtgärder långt utanför Egentliga Finlands gränser, eftersom avrinningsområdet sträcker sig långt in i landet. Skärgårdshavets välmående bör vara hela Finlands sak och högt prioriterat i nästa regeringsprogram, säger Bergqvist.