UTTALANDEN

Hoiva&Terveys ordnade tillsammans med Finlands Företagare på onsdagen en valdebatt om offentliga och privata sektorns roll inom social- och hälsovården och hur vårdreformens mål nu i praktiken ska ros iland. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist poängterade behovet av mera samarbete mellan den offentliga och privata vården.

Sänkta kompetenskrav på färjeförare på färjepasset Nagu-Korpo i den åboländska skärgården oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i riksdagens kommunikationsutskott. Bergqvist har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar hur trafiksäkerheten kommer att garanteras framöver.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens plenum behandlade interpellationen om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska matproduktionen i framtiden.

Gängkriminalitet har de senaste åren blivit ett allt allvarligare problem i våra stora städer. I huvudstadsregionen finns ett tiotal aktiva gatugäng men även i städer som Åbo har organiserad gängkriminalitet fått ett starkare fotfäste. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över den här utvecklingen.


RIKSDAGSVAL 2023


I april är det dags för riksdagsval igen. Under de snart fyra år jag suttit i riksdagen har jag fått vara med och jobba för många viktiga frågor för vår region så som jurist och provisorutbildning till Åbo Akademi, förnya Rävsunds- och Hessundsbron, skärgårds- och trafikfrågor, höjd momsgräns för små företag, slopandet av fastighetsskattereformen, läkemedelscentret till Åbo, stödpaket till jordbruket för att garantera vår försörjningsberedskap, halvering av farledsavgifter för att främja konkurrenskraften, ansökan om NATO-medlemsskap och mycket, mycket mer.

Men arbetet slutar inte här. Jag vill fortsätta att jobba för vår regions bästa och med din hjälp kan det bli möjligt. 


OM MIG


Läs mer →

TA KONTAKT


Läs mer →