UTTALANDEN

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) att nu inte är tid för kortsiktiga lösningar utan det behövs en ansvarstagande politik där våra resurser används på bästa möjliga sätt.

Hoiva&Terveys ordnade tillsammans med Finlands Företagare på onsdagen en valdebatt om offentliga och privata sektorns roll inom social- och hälsovården och hur vårdreformens mål nu i praktiken ska ros iland. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist poängterade behovet av mera samarbete mellan den offentliga och privata vården.

Sänkta kompetenskrav på färjeförare på färjepasset Nagu-Korpo i den åboländska skärgården oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i riksdagens kommunikationsutskott. Bergqvist har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar hur trafiksäkerheten kommer att garanteras framöver.


KONTAKT

OM MIG


Läs mer →

TA KONTAKT


Läs mer →

RIKSDAGSVAL 2023


EKONOMI

KUNSKAP

TRYGGHET

KLIMAT

I april är det dags för riksdagsval igen. Under de snart fyra år jag suttit i riksdagen har jag fått vara med och jobba för många viktiga frågor för vår region så som jurist och provisorutbildning till Åbo Akademi, förnya Rävsunds- och Hessundsbron, skärgårds- och trafikfrågor, höjd momsgräns för små företag, slopandet av fastighetsskattereformen, läkemedelscentret till Åbo, stödpaket till jordbruket för att garantera vår försörjningsberedskap, halvering av farledsavgifter för att främja konkurrenskraften, ansökan om NATO-medlemsskap och mycket, mycket mer.

Men arbetet slutar inte här. Jag vill fortsätta att jobba för vår regions bästa och med din hjälp kan det bli möjligt. 
KAMPANJ-KALENDER

Fredag 17.3

13.30-14.30 Kampanj vid Pargas svenska gymnasium tillsammans med SU

15-17 Kampanj vid Reimari, Pargas

Lördag 18.3

11-12 Valtorgets öppning, Åbo torg

13-14 Turun sanomats debatt i Mylly

15.30-17 Valtorget i Åbo

Söndag 19.3

12-13 Runosmäen kevätkekkerit

14-15 Kampanj vid Förin

16-18 Kvinnoförbundet i Pargas ordnar en debatt på Matmalmen Eva, Pargas

Måndag 20.3

17–19 (svensk tid) Sfp i Stockholm ordnar seminarium, Stockholm "Finlands och Sveriges väg till Nato"

Tisdag 21.3

18-18.45 Valtorget i Åbo (TBC)

19-20 Diskussion , Café Otava, Åbo (TBC)

Onsdag 22.3

Förhandsröstningen börjar

11–13 Lunch på Sybarit, Houtskär

13–14 Kampanj vid M-market, Houtskär

14–15 Eftermiddagskaffe på Knuten, Houtskär

17–18 Afterwork på Hjalmars, Korpo

18–20 Sfp i Korpo ordnar pizzakväll, Hjalmars

Torsdag 23.3

13-14.30 Träff med SLC i Åboland, Villa Lande, Kimito

18–20 Valdebatt i Dalsbruk, Strandhotellet

Fredag 24.3

9.30-13 Dop av Finferries nya förbindelsebåt, Åbo

13.30-15 Valtorget i Åbo

16–18 Kampanj vid S-Market, Pargas

Lördag 25.3

11–13 Kampanj vid Reimari, Pargas

14–16 Gård & Trägård -mässan, Åbo Mässcentrum

17–18 Valtorget i Åbo

Söndag 26.3

15.30-17 Valdebatt på Rosala, Vikingacentrum

Det kan ske ändringar i tidtabellen.