Bergqvist: En tydligare terroristlag är nu godkänd

03.12.2021

Riksdagen har den här veckan godkänt ett lagförslag som leder till att straffbestämmelserna om terroristbrott ändras och kompletteras. Riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande, Sandra Bergqvist, är nöjd med uppdateringen av strafflagen.

- Under de senaste åren har det blivit klart att det finns ett behov av att uppdatera nuvarande lagstiftning gällande terroristbrott. För att effektivt kunna förebygga och döma terroristbrott är det bra att rättsläget nu förtydligas, säger Bergqvist.

Bland de viktigaste ändringarna är att det som anses vara terroristisk verksamhet nu utvidgas. Enligt den nya lagen är det straffbart att utföra en uppgift som är direkt kopplad till en terroristgrupps brottsliga verksamhet och att offentligt uppmana till terroristbrott.

- Finland har redan en relativt omfattande lagstiftning men en utvidgning är motiverad. Under beredningen har en grundlig jämförelse gjorts av rättsläget i andra nordiska länder. Det är välkommet att vår lagstiftning nu uppdateras så att den är på en liknande nivå som i andra nordiska länder, avslutar Bergqvist.