Bergqvist: Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklings-centret i Åbo måste tryggas

09.08.2022

Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

- Majoriteten av de läkemedel som utvecklats i Finland har utvecklats i Åboregionen. Centret ska främja en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling som gynnar hela landet. Det är alltså en betydande investering som nu riskerar stampa på ställe, säger Bergqvist.

Det har visat sig att de 11 miljoner som varit öronmärkta för det nationella läkemedelsutvecklingscentret har använts till annat och att finansieringen av centret helt uteblivit ur finansministeriets förslag till nästa års budget.

- För att trygga kunnandet, forskning och sysselsättningen inom läkemedelsbranschen i Åboregionen är det viktigt att finansieringen för centret garanteras, även på lång sikt. För att verksamheten nu alls ska komma igång hoppas jag verkligen att vidare diskussioner mellan finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet leder till att det riktas pengar för centret i nästa års budget, säger Bergqvist.