Bergqvist: Gängkriminalitet är allvarligt och kräver olika former av åtgärder

19.12.2022

Riksdagen behandlade idag interpellationen som väckts mot regeringen om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det förebyggande arbetet och satsningar på en lyckad integration.

- Forskningen visar att faktorer som bidrar till brottsligt beteende har att göra med utsatthet och olika former av marginalisering. Medan oppositionen i interpellationen riktar ett pekande finger mot invandring väljer man att förbise marginaliseringens inverkan, säger Bergqvist.

Svenska riksdagsgruppen och SFP anser att det förebyggande arbetet är A och O, särskilt när det gäller barn.

- Gängkriminaliteten är ett symptom på att dagens barn och ungdomar inte mår bra och att integrationen inte fungerar. Vi ser att satsningar på familjer, barn, unga och skola är centrala för att skapa trygghet. Då föräldrarna mår bra mår även barnen bra, säger Bergqvist.

Gängkriminalitet är ett problem som ska tas på allvar men är fortfarande en liten andel av den brottslighet som begås i Finland.

- Vi ska inte låta den andelen växa, utan ta ett aktivt grepp om problemet och även hålla ett vaksamt öga på den kriminalpolitiska diskussionen i våra nordiska grannländer. Gängkriminalitet är ett mångfacetterat problem som det inte finns några enkla lösningar till. För att kunna förbättra situationen genom satsningar på barn och unga, bättre integration och ett rättsväsende som har finländarnas förtroende måste vi också uppdatera vår lagstiftning, avslutar Bergqvist.