Bergqvist: Härligt att ÅA föreslås få utbilda jurister!

10.01.2022

- Idag fick vi ta del av glädjande nyheter då Åbo Akademi föreslås få utbilda magistrar i juridik. Det här är ett väldigt bra steg i rätt riktning för att ÅA ska få en fullvärdig juristutbildning, säger riksdagsledamot Sandra Bergqvist .

På måndagen meddelade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen vid ett presstillfälle vilka ansökningar om nya utbildningsrätter vid landets universitet och högskolor som nu godkänts. Åbo Akademis juristutbildning finns med på denna lista.

- Det finns många goda skäl till att ÅA ska få utbilda jurister och även ett starkt stöd för att utvidga utbildningen. Det är fint att hårt arbete nu bär frukt, säger Bergqvist

- I nuläget har ÅA endast rätt att utbilda rättsnotarier och efter det tvingas de studerande söka sig vidare till Helsingfors eller Åbo universitet. Det här sätter både de studeranden och Åbo Akademi som universitet i en ojämlik sits, säger Bergqvist.

Utifrån undervisnings- och kulturministeriets förslag fattar statsrådet det slutliga beslutet om utvidgandet av universitetens utbildningsrätter vid sitt sammanträde den 13.1.2022.