Bergqvist: Joululahjarahaa teitä, siltoja, liikenneympyröitä ja saaristomerta varten!

13.12.2022

Tänään selvisi, että eduskunta myöntää niin kutsuttuja joululahjarahoja useisiin eri tienparannusprojekteihin Kemiössä ja Paraisilla. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (Rkp) on erittäin tyytyväinen neuvottelutulokseen.

- Kemiön Suomenkulmantielle myönnetään 110 000 euroa asfaltointityötä varten. Tie on huonossa kunnossa, ja on kunnostettava. Ilman Rkp:n aloitetta joululahjarahojen saamiseksi tähän tarkoitukseen, tieosuus jäisi nyt kokonaan rahoittamatta. Tämän rahapotin avulla päällystystyöt voidaan aloittaa, Bergqvist sanoo.

Prostvikin ja Nauvon keskustan väliselle pyörätielle myönnetään 800 000 euroa.

- Tämä oli hanke, johon kaikki hallituspuolueet osallistuivat. Viime vuonna suunnittelurahaa myönnettiin Rkp:n aloitteesta. Olen iloinen, että pyörätie nyt esitettiin yhteisenä painopisteenä. Joka kesä näemme vaaratilanteita vilkkaasti liikennöidyn saariston rengastien varrella. Pyörätie on erittäin tärkeä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja pyörämatkailun houkuttelevuuden edistämiseksi, Bergqvist sanoo.

Toinen liikenneturvallisuuden kannalta olennainen tienparannushanke on nyt myönnetty 250 000 euron suunnitteluraha Paraisten keskustassa sijaitsevan Saaristotien kiertoliittymää ja siltaa varten niin sanotussa Reimari-risteyksessä. Samaan aikaan, kun uutta kiertoliittymää suunnitellaan, suunnitellaan myös salmen ylittävää siltaa.

- Liikenteen sujuvuuden kannalta kiertoliittymän suunnittelu Reimari-risteykseen on tärkeä. Liikennettä on paljon tässä risteyksessä, erityisesti ruuhka-aikaan. Muiden hankkeiden, kuten Paraisten Havis-hankkeen, kannalta on hyvä, että kiertoliittymä voidaan suunnitella jo nyt. Koska kiertoliittymä tulee niin lähelle salmen ylittävää siltaa, on loogista sisällyttää myös sillan suunnittelu samaan hankkeeseen, Bergqvist sanoo.

Saaristomeren tilan parantamiselle myönnetään 150 000 euroa. Saaristomeri on Suomen ainoa jäljellä oleva hot spot-alue Itämeren suojelukomission (HELCOM) ylläpitämällä pahimpien kuormittajien hot spot -listalla. Yksi monista toimenpiteistä alueen poistamiseksi listalta on Saaristomeren valuma-alueelle suunnattu maatalouden tiekartta. Tiekartassa kuvataan vesiensuojelun kannalta merkittävät toimenpiteet, ja nyt myönnettävät joululahjarahat käytetään näiden toimien vauhdittamiseen.

- Tavoitteena on löytää merkittävimmät toimenpiteet yhteisymmärryksessä valuma-alueen viljelijöiden kanssa. Saaristomeren hyvinvoinnin parantaminen on kaikkien etujen mukaista, mutta toimenpiteet on suunniteltava siten, että ne, jotka sopeuttavat toimintaansa, ovat osaa suunnitteluprosessia, Bergqvist sanoo.

Bergqvist on tyytyväinen myös rakennusrahaan, 700 00 euroa, joka myönnettiin Sauvon kiertoliittymän rakentamiselle. Suunnitteluraha myönnettiin viime vuonna, ja nyt rakentaminen voi alkaa. Suomen Ammattikalastajaliitto sai myös 100 000 euroa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ensi vuoden valtion talousarvioksi. Samanaikaisesti valiokunta on päättänyt ns. joululahjarahojen jakamisesta, noin 50 miljoonan euron budjetin lisäpotista, joka on suunnattu eri tarkoituksiin, joita pidetään tärkeinä.