Bergqvist kräver åtgärder för att förbättra situationen vid Nya barnsjukhuset

27.01.2022

YLE:s MOT-redaktion har nyligen gjort ett reportage om Nya barnsjukhuset i Helsingfors. Reportaget visar på stora brister inom sjukhuset. Det råder vårdarbrist och patientsäkerheten på sjukhuset äventyras. Situationen oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen.

- Avslöjandena i MOT om förhållandena vid Nya barnsjukhuset är mycket allvarliga och måste åtgärdas omedelbart. Det handlar om vården för allvarligt sjuka barn och personalens faktiska möjligheter att göra sitt jobb, säger Bergqvist.

Redan efter ett år att Nya barnsjukhuset öppnades rapporterades det om resursbrister på sjukhuset. Det här är alltså ett långtgående problem som inte kan förklaras med rådande coronapandemi.

- Det har tydligt framkommit att ledarskapet vid sjukhuset är under all kritik. Genom att ständigt sopa dessa fakta under mattan har man bevisat att man inte tar problemen på allvar. Jag förutsätter nu att minister Kiuru tar tag i detta, säger Bergqvist.

- Vi har brist på vårdare i hela landet och på många håll signaleras det om att bristande ledarskap är en av orsakerna till att vårdare väljer att byta bransch. Nya barnsjukhuset är tyvärr bara ett exempel. De här signalerna måste ministern ta på allvar, avslutar Bergqvist.

SFP-riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi, Eva Biaudet, Mikko Ollikainen, Anders Norrback, Anders Adlercreutz, Joakim Strand och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har även undertecknat spörsmålet.