Bergqvist kräver resurser för att trygga tillgången på svenska läromedel

30.08.2022

Riksdagsledamot och folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP) efterlyser statlig finansiering för att trygga tillgången på svenska läromedel. Finlands svenska lärarförbund (FSL) har redan en längre tid slagit larm om att tillgången till svenska läromedel inte är tillräcklig.

- Då det inte finns uppdaterat material att tillgå på svenska blir lärarna tvungna att producera materialet själva. Så här kan det inte vara. Utgångspunkten ska vara den samma för alla lärare oberoende om de arbetar på finska eller svenska, säger Bergqvist.

Enligt en enkätundersökning som FSL gjort uppger rektorer och lärare i svenskspråkiga gymnasier att läromedlen ofta är föråldrade eller inte följer läroplanen. Bergqvist är bekymrad över hur det här påverkar lärarnas ork och elevernas förutsättningar för en jämlik undervisning.

- En jämlik skola, där alla oberoende bakgrund har samma förutsättningar, är ett finländskt trumfkort och något vi måste värna om. Det här gäller även läromedlen, de ska vara jämlika på båda nationalspråken. Bristen på svenska läromedel är inget nytt problem och jag hoppas den här frågan tas på allvar i kommande budgetförhandlingar, säger Bergqvist.