Bergqvist: Kriisit maksavat, ja nyt on keskityttävä kasvuun

08.02.2023

Eduskunta keskusteli tänään välikysymyksestä julkisen talouden velkaantumisesta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti ryhmäpuheenvuorossaan, että nyt ei ole aika lyhytnäköisille ratkaisuille vaan vastuulliselle politiikalle, jolla hyödynnämme resurssejamme mahdollisimman hyvin.

- Viime vuosina hallitus on yhdessä opposition kanssa tehnyt merkittäviä ja välttämättömiä päätöksiä terveytemme suojelemiseksi, yritystemme tukemiseksi ja puolustuksemme vahvistamiseksi. RKP on huolissaan Suomen velkaantumisasteesta, mutta syy velkaantumiseen lienee kaikille selvä, Bergqvist sanoo.

RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä Suomen on keskityttävä kasvuun ja päätökset talouden tasapainottamisesta on tehtävä kasvua silmälläpitäen.

- Lyhytnäköisillä säästöillä voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten esimerkiksi koulutuksen kohdalla on nähty. Nyt jos koskaan meidän on varmistettava, että käytämme rahamme johonkin aidosti tuottoisaan, johonkin sellaiseen, mikä parantaa hyvinvointia ja koulutusta ja lisää kasvua, Bergqvist sanoo.

Jotta Suomi nähtäisiin maana, jossa työnteko on kannattavaa ja johon kannattaa investoida, meidän on RKP:n mielestä panostettava ennakoitavaan ja pitkäjänteiseen veropolitiikkaan.

- Meidän ei tule kiristää yritysten verotusta, työn verotusta on alennettava pitkällä aikavälillä eikä veroprogressiota saa kiristää. Suomessa vallitsevan työvoimapulan torjumiseksi tarvitsemme sekä ulkomailta tulevaa työvoimaa että kannustimia niille suomalaisille, joille työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa. Työnteko tulisi aina olla kannattavaa iästä huolimatta, Bergqvist sanoo.