Bergqvist: Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

26.04.2022

Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

- Det här ett bra exempel på hur den viktiga dialogen med fältet kan leda till konkreta förändringar. Då den utvidgade läropliktslagen hade godkänts blev jag kontaktad av oroliga föräldrar om hur skärgårdsförhållandena inte beaktades i lagstiftningen. Jag tog upp frågan i ett skriftligt spörsmål och nu ser vi konkreta förändringar till lagtexten, säger Bergqvist.

Läropliktslagen rättas nu till så att en läropliktig kan beviljas inkvarterings- och reseersättning på basis av skolresans tidsmässiga längd. Tidigare fanns det en gränsdragning vid 100 kilometer men inga bestämmelser på hur lång tid resan högst får ta.

- I skärgården fungerar inte den här gränsdragningen där resan mellan den läropliktiges hem och närmaste skola kan vara kortare än 100 kilometer, men den tar så lång tid att det i praktiken inte är möjligt att färdas dagligen. Det här har vi inom SFP påpekat under beredningen av lagen och jag är glad att gediget arbete ger konkreta resultat, säger Bergqvist.

I riksdagens svar om utvidgandet av läroplikten förutsatte riksdagen att regeringen följer och utvärderar genomförandet och konsekvenserna av läropliktsreformen på bred front och vidtar behövliga åtgärder för att avhjälpa eventuella missförhållanden. Lagförslaget som riksdagen på tisdagen förde remissdebatt om baserar sig på den här uppföljningen.