Bergqvist: Lossien turvallisuutta parannetaan

18.02.2022

Tulevaisuudessa yhä useampi lossi voi käyttää virtuaalista ohjausköyttä. Perjantaina eduskunnassa käsiteltävänä olevan lain kautta mahdollistetaan lossin fyysisen ohjausköyden korvaavien virtuaalisten ohjausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen. Kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, Sandra Bergqvist (RKP), on tyytyväinen nykyisen lain päivittämiseen.

- Varsinkin talvisin perinteinen ohjausköysi voi olla irrotettuna monilla losseilla. Virtuaalinen ohjausjärjestelmä auttaa kuljettajaa pysymään lauttaväylällä vuoden ympäri sääolosuhteista huolimatta, Bergqvist sanoo.

- Lakimuutoksen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa liikenneturvallisuutta, mutta sillä on myös myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä virtuaalivaijeri ei jää jumiin eikä sumentaa merenpohjaa, Bergqvist jatkaa.

Bergqvist on lakiesityksen käsittelyn aikana korostanut kysymystä lossin ja lautta-aluksen välisistä eroista sekä eri lautoilla vallitsevista eroista miehistö- ja pätevyysvaatimuksissa. Bergqvist on erittäin tyytyväinen siihen, että liikenne- ja viestinitäministeriössä on päätetty käynnistää hanke juuri tämän asian selvittämiseksi.

- Tosiasia on, että lossikuljettajien pätevyysvaatimukset eivät ole kovin korkeat, samalla kun lossit ovat nykyään isommat ja liikenne vilkastunut. On erittäin tervetullutta, että ministeriö käynnistää lossinkuljettajien pätevyysvaatimusten selvityksen ja että lossin ja lautta-aluksen määritelmiä selkeytetään, Bergqvist sanoo.