Bergqvist: Panostuksia lapsiin, nuoriin ja osaamiseen tarvitaan luomaan uskoa tulevaisuuteen

15.06.2022

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (Rkp) painotti ryhmäpuheenvuorossaan, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia, mutta kasvava lainataakka ei voi olla pitkän aikavälin ratkaisu.

- Julkisesta taloudesta päättämisessä on aina kyse asioiden punnitsemisesta ja tasapainon löytämisestä. Olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja, jotka ovat myös vaatineet vaikeita päätöksiä, mutta ne päätökset ovat olleet tarpeen. Ne ovat olleet vastuullisia ja eteenpäin katsovia päätöksiä, Bergqvist sanoo.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023-2026 sisältää toimia, jotka vahvistavat turvallisuutta, luovat näkymää tulevaisuuteen ja rakentavat kestävää kasvua.

- Tänään käsittelyssä on ollut turvallisuuteen ja valmiuteen panostava historiallinen paketti, kuitenkaan unohtamatta panostuksia Suomen elinvoimaisuuteen, kuten vihreään siirtymään, tutkimukseen, tieteeseen ja koulutukseen. Nämä panostukset tulevat kantamaan hedelmää myös pitkällä aikavälillä, Bergqvist sanoo.

Vaikeiden pandemiavuosien jälkeen Bergqvist pitää erityisen tervetulleena hallituksen panostuksia lapsiin ja nuoriin.

- Nyt tarvitaan investointeja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen, samalla kun meidän on omaksuttava hillitympi finanssipolitiikka. Lapsiin, nuoriin ja osaamiseen panostaminen kannattaa. Itse asiassa Suomen määrätietoiset panostukset koulutukseen on loistava esimerkki siitä, että investoiminen kansan osaamistasoon kannattaa, Bergqvist päättää.