Bergqvist: Uusi luotsauslaki mahdollistaa erivapauden pienille aluksille – mutta ministeriön asiantuntemuksen taso huolestuttaa

22.02.2023

Uuden luotsauslain päätavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta. Tietyille aluksille on kokonsa puolesta voitu myöntää erivapaus, eli tiettyjen edellytysten täyttyessä alukselle on myönnetty erivapaus velvollisuudesta käyttää luotsia. Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist (RKP), joka on aktiivisesti tehnyt työtä erivapauden säilyttämisen eteen, on tyytyväinen siihen, että ehdotus sai laajan tuen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

- Erivapausjärjestelmä on erityisen tärkeä pienille varustamoille ja rannikon pienille satamille. Nämä toimijat ovat tärkeä osa suomalaista merenkulkua, ja olen erittäin iloinen, että RKP:n kova työ on tuottanut tulosta, Bergqvist sanoo.

Vaikka erivapausjärjestelmä säilyy, valiokunnassa käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että byrokratian lisääntymisestä ja siten myös kustannusten kasvusta ollaan hyvin huolissaan.

- Valiokunta painottaa mietinnössään, että uudistusta on seurattava tarkoin ja että tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin kotimaan merenkulun turvaamiseksi. Kyse on huoltovarmuudestamme ja kilpailukyvystämme, ja on tärkeää, ettemme aseta esteitä kotimaan merenkulun toiminnalle. Tätä olemme laajasti viestineet yhdessä ahvenanmaalaisen kollegani Mats Löfströmin kanssa lainsäädäntöprosessin aikana ja eduskunnan Meriryhmässä, Bergqvist sanoo.

Neljän vuoden intensiivisen työskentelyn jälkeen liikenne- ja viestintävaliokunnassa Bergqvist on kuitenkin huolissaan merenkulun asiantuntemuksesta liikenne- ja viestintäministeriössä, erityisesti merenkulkua koskevassa lainsäädäntötyössä.

- Olen useaan otteeseen reagoinut siihen, että ministeriössä vallitseva tuntemus merenkulusta on puutteellinen. Vastaukset, joita olen saanut esittämiini kysymyksiin, osoittavat, että asiantuntemuksen tason pitäisi olla paljon korkeampi. Jos tätä ei korjata, sillä voi olla kauaskantoisia ja vakavia seurauksia koko Suomelle, Bergqvist toteaa.

Valiokunnan mietintö oli yksimielinen. Luotsauslain loppukäsittely käydään eduskunnassa perjantaina.