Bergqvist vaatii resursseja ruotsinkielisen oppimateriaalin saatavuuden varmistamiseksi

30.08.2022

Kansanedustaja ja Folktingetin puheenjohtaja Sandra Bergqvist (RKP) peräänkuuluttaa valtion rahoitusta ruotsinkielisen oppimateriaalin saatavuuden varmistamiseksi. Finlands svenska lärarförbund (FSL) (suom. Suomen ruotsinkielinen opettajaliitto), on jo pitkään nostanut esille, että ruotsinkielisen oppimateriaalin saatavuus ei ole riittävä.

- Kun päivitettyä materiaalia ei ole saatavilla ruotsiksi, opettajat joutuvat tuottamaan materiaalin itse. Näin ei voi olla. Kaikilla opettajilla tulee olla sama lähtökohta riippumatta siitä, työskentelevätkö he suomeksi vai ruotsiksi, Bergqvist sanoo.

FSL:n tekemän tutkimuksen mukaan ruotsinkielisten lukioiden rehtorit ja opettajat toteavat, että oppimateriaalit ovat usein vanhentuneita tai eivät noudata opetussuunnitelmaa. Bergqvist on huolissaan siitä, miten tämä vaikuttaa opettajien jaksamiseen ja opiskelijoiden tasavertaisen opetuksen edellytyksiin.

- Tasa-arvoinen koulu, jossa kaikilla on samat edellytykset taustasta riippumatta , on suomalainen valttikortti ja asia, jota meidän on suojeltava. Tämä koskee myös oppimateriaaleja, joiden on oltava yhtäläisiä molemmilla kansalliskielillä. Ruotsinkielisen oppimateriaalin puute ei ole uusi ongelma, ja toivon, että tämä asia otetaan vakavasti tulevissa budjettineuvotteluissa, Bergqvist sanoo.