Bergqvist: Vi behöver riktade åtgärder för de som drabbas hårdast av bränsle- och energipriserna

22.02.2022

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om bränsle- och energipriserna. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) vikten av riktade åtgärder för att hjälpa dem som nu är mest utsatta.

- Det är ett faktum att höga bränslepriser för med sig en ny form av ekonomisk utsatthet. Det finns många finländare som inte kan välja bort bilen eller har råd att byta ut den mot miljövänligare alternativ. Vill vi skapa en bestående förändring måste vi utvidga vårt skyddsnät så att det omfattar de människor som i den här omställningen hamnar i kläm, säger Bergqvist.

SFP och svenska riksdagsgruppen anser att problemen ska lösas med åtgärder som är hållbara, effektiva och sker på ett socialt hållbart sätt.

- Sannfinländarna efterlyser i interpellationen en sänkning av bränsleskatten. Det här är en väldigt dyr åtgärd som inte löser utmaningarna vi står inför. Att sänka bränslepriset med 20 cent per liter gräver ett 800 miljoner euros hål i statskassan. Det behövs istället riktade åtgärder för att finländarna ska klara av vardagen, säger Bergqvist.

Speciellt lantbrukssektorn och transportsektorn är sektorer som drabbats av de stigande energipriserna och de står inför en betydande lönsamhetskris. Regeringen bereder åtgärder för att förbättra jordbrukets inkomstutveckling och lönsamhet samtidigt som man inleder en beredning av ett system för yrkesdieselskatt.

- En första åtgärd som regeringen föreslår för jordbruket är att produktionsbyggnader temporärt befrias från fastighetsskatt. Krisen beror inte enbart på stigande energipriser så åtgärder måste vidtas genom hela livsmedelskedjan. Det handlar om något så viktigt som Finlands försörjningsberedskap, tillgång till rena och närproducerad mat och en inhemsk livsmedelsindustri, säger Bergqvist.