Bergqvist: Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhkia meidän demokratialle

15.09.2022

Tänään vietetään kansainvälistä demokratian päivää. Vaikka elämme Suomessa vahvassa demokratiassa, on asioita, joita meidän on parannettava. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (RKP) haluaa nähdä parempaa keskusteluilmapiiriä yhteiskunnassa.

- Sananvapaus on yksi toimivan demokratian kulmakivistä. Ihmiset näyttävät unohtavan, että sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voi sanoa mitä tahansa. Ihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti riippumatta siitä, käydäänkö keskustelua verkossa tai sen ulkopuolella, Bergqvist sanoo.

Keskusteluilmapiiri yhteiskunnassa on kärjistynyt yhä enemmän samalla, kun vihapuhetta ja maalittaminen esiintyy yhä useammin.

- Vihapuhe ja maalittaminen käytetään keinona vaientaa ja nostaa kynnystä osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä on vakava ongelma ja uhka meidän demokratialle. Kenenkään ei tulisi pelätä ilmaista itseään, työtehtävissään, luottamustehtävissään tai vapaa-ajallaan, Bergqvist sanoo.

Tämän vaalikauden aikana on ryhdytty lukuisiin toimiin Suomen oikeusjärjestelmän vahvistamiseksi. Samalla syntyy tarve lainsäädännön päivittämiselle, jotta se vastaisi sitä mitä yhteiskunnassamme nykyään tapahtuu.

- Lakivaliokunta on aikaisemmin vaalikaudella todennut, että viipymättä tulisi selvittää ja arvioida lainsäädännön muutostarpeita, jotta voitaisiin puuttua maalittamiseen tehokkaammin rikosoikeudellisin keinoin. Olen iloinen oikeusministeriön äsken valmistuneesta selvityksestä jossa ehdotetaan, että maalittamisesta tulisi tehdä rangaistavaa. Toivon, että myös seuraava hallitus ottaa tämän asian vakavasti, Bergqvist päättää.