OM MIG


Jag har alltid tyckt om att vara med och påverka. Att kunna få förbättra, att rätta till felaktigheter och att skapa nya möjligheter.

Jag tror att de flesta av oss vill fatta egna beslut och forma sin egen vardag. Vi vill kunna påverka det som finns runt omkring oss och den service och de tjänster vi behöver och har rätt till. Jag tror på individens rätt och förmåga att göra självständiga val. Om det av någon orsak inte går, eller något plötsligt händer, måste vi ha ett skyddsnät som fångar upp, hjälper och får oss på fötterna igen.

Under de senaste 20 åren har jag varit politiskt aktiv. Både på lokalt plan, regionalt plan och nu också på nationellt plan. Jag har på olika sätt varit aktiv inom den kommunala sektorn, representerat Åboland och Egentliga Finland i olika sammanhang och engagerat mig i samhällspolitiska frågor. Som född och uppvuxen i Åboland inser jag vikten av starka samarbeten mellan kommunerna i regionen och att olika områden kräver egna lösningar.

Jag tror på ett målmedvetet arbete, starka samarbeten och lokal närvaro. Det är så jag vill jobba för ett bättre samhälle.