Kom med i kampanjen!

DAGS FÖR RIKSDAGSVAL 2023


Ekonomi och kunskap

Händelserna runt om oss har lett till att vi står inför stora förändringar när det gäller ekonomiska frågor. Det här gäller såväl på individnivå som de offentliga finanserna.
Utgångspunkten är naturligtvis att vi ska skapa förutsättningar för alla att klara sig ekonomiskt, att kunna leva på sin lön och kunna bygga upp sitt företag. Vi måste ha en skattepolitik som gynnar arbete och företagsamhet, sporrar till investeringar och skapar stabilitet och långsiktighet.
De offentliga finanserna måste ses över och principen "money well spent" alltså väl använda pengar - bör vara ledstjärnan. Vi måste se över rådande strukturer och uppdatera dem på ett modigt och konstruktivt sätt.

Alla barn ska få ta del av en högklassig inlärningsstig och kvalitativ utbildning. Vi behöver tillräckliga resurser och måste utveckla det livslånga lärandet. Genom satsningar på utbildning, forskning och utveckling kan vi skapa en bättre framtid.


Trygghet och välmående

Då Ryssland anföll Ukraina ändrade hela vår världsbild över en natt. Samtidigt stod det klart att den finländska pragmatismen är en av våra största tillgångar. Vi har byggt upp ett system som också vid krissituationer kan och ska hålla oss finländare säkra och trygga.

Samtidigt kräver det att vi hela tiden uppdaterar vår beredskap efter rådande situation. Trygghetskänslan hos finländarna är A och O. Det kan gälla allt från att förse försvarsmakten med det material de behöver till att se över hela försörjningsberedskapen. Men i grund och botten handlar trygghet i allra högsta grad också om att få den hjälp man behöver just då när den behövs som mest. Vi måste ge den service som våra invånare behöver och vårt samhälleliga skyddsnät måste fungera oberoende av vilken situation vi hamnar i. Att kunna ta hand om de som mest behöver det mäter den verkliga styrkan i ett samhälle.

Klimat och miljö

Vi står inför ett brytningsskede där vi måste ta till mer klimatvänliga åtgärder. Det här måste genomsyra alla sektorer och allt det vi gör. Det kommer att kräva att vi agerar och tänker på ett annat sätt, men kan i gengäld ge upphov till nya lösningar och innovationer. Och framförallt - en välmående natur som också våra barn och barnbarn kan njuta av.

Arbetet med att få bort Skärgårdshavet från HELCOM:s Hot Spotlista måste vara högst på listan samtidigt som vi hittar nya vardagslösningar som passar oss alla i den livssituation och boendesituation som vi befinner oss. Vi måste främja både livsmedel och produkter som produceras på ett klimatsmart sätt samtidigt som trafiken och kommunikationerna går från att vara beroende av fossila bränslen till att hitta alternativa lösningar.Vill du vara med i mitt kampanjteam?


Skriv in ditt namn och din e-postadress i formuläret nedan så kontaktar jag dig. Stort tack på förhand!

Om du vill stöda min kampanj ekonomiskt kan du göra det genom att betala in valfri summa till följande konto;

FI88 5560 0920 0373 49,  Sandra Bergqvist stödförening

För donationer under 1500 € behöver donatornas namn inte framgå. För donationer mellan 1 500-6 000 € måste donatorns namn uppges enligt vallagen.