Bergqvist: Oppivelvollisuuslaki oikaistaan jotta saariston oppilaat voivat saada majoituskorvausta!

26.04.2022

Tiistaina eduskunta aloitti laajennetun oppivelvollisuuslain joidenkin tarkennuksien käsittelyn. Yksi näistä tarkennuksista koskee oppivelvollisten majoitus- ja matkakorvauksia, josta kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on huomauttanut, etteivät ota huomioon saariston ja harvaan asuttujen alueiden olosuhteita.

- Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeä vuoropuhelu kentän kanssa voi johtaa konkreettisiin muutoksiin. Kun laajennettu oppivelvollisuuslaki oli hyväksytty, huolissaan olevat vanhemmat ottivat yhteyttä, kuinka saariston olosuhteita ei ole otettu lainsäädännössä huomioon. Otin asian esille kirjallisessa kysymyksessä, ja nyt näemme konkreettisia muutoksia lakitekstiin, Bergqvist sanoo.

Oppivelvollisuuslaki oikaistaan nyt siten, että oppivelvolliselle voidaan myöntää majoitus- ja matkakorvaus koulumatkan ajallisen keston perusteella. Aikaisemmin rajaus oli asetettu 100 kilometriin, mutta määräykset matkan ajallisesta enimmäiskestosta puuttuivat.

- Tällainen rajaus ei toimi saaristossa, jossa oppivelvollisen kodin ja lähimmän oppilaitoksen välinen matka voi olla alle 100 kilometriä, mutta matka vie ajallisesti niin kauan, ettei sen päivittäinen kulkeminen ole käytännössä mahdollista. Tämän RKP on korostanut lain valmistelun aikana, ja olen iloinen, että kova työ tuottaa konkreettista tulosta, Bergqvist sanoo.

Eduskunta edellytti oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa eduskunnan vastauksessa, että hallitus seuraa ja arvioi oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoa ja vaikutuksia laajasti ja ryhtyy tarvittaviin toimiin mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Lakiehdotus, josta eduskunta kävi lähetekeskustelua tiistaina, perustuu tähän seurantatyöhön.